Write us
- I agree to receive newsletter
SEND
Ask question

Privacy Policy

Personas datu apstrādātājs: SIA REALWINDOWS (turpmāk – Uzņēmums), reģistrācijas nr. 40103881011, juridiskā adrese: Biksēras iela 2, Rīga.

Datu subjekts: Klients, pasūtītājs, vai jebkura fiziska persona, kuras dati tiek apstrādāti saziņā ar uzņēmumu.

Uzņēmums apstrādā personas datus atbildīgi, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par Uzņēmuma rīcībā esošo personu datu aizsardzību. Uzņēmums veic personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Personas datu glabāšana:

Uzņēmums apstrādā personas datus, pamatojoties uz personas piekrišanu. Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības atsaukt piekrišanu datu apstrādei.

Uzņēmums glabā un apstrādā datus, kamēr izpildās kāds no šiem kritērijiem:

  • persona sazinās ar Uzņēmumu vai uzdod jautājumu Uzņēmumu, norādot savu vārdu un epastu, un iespējams arī citu personas informāciju;
  • persona ir Uzņēmuma klients vai pasūtītājs;
  • kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus uzglabāt.

Kad neviens no minētajiem kritērijiem vairs nav spēkā, personas dati tiek dzēsti.

Ja radušies kādi jautājumi par datu apstrādi, ar Uzņēmumu varat sazināties, rakstot uz